< Strona główna - Bank Samotnych Serc Bank samotnych serce

O SERWISIE

Już od lat łączymy Samotne Serca. Ty również możesz znaleźć kogoś wyjątkowego.
Zamieść swoją ofertę lub odpowiedź na anons. Pierwszy kontakt listowny odbywa się za pośrednictwem naszej redakcji, drugi zależy od osób zainteresowanych.

Oferta naszego portalu jest skierowana do wszystkich singli, którzy poszukują poważnego związku. Podstawową zasadą działania naszego serwisu jest zachowanie tradycyjnych metod nawiązywania znajomości. Za pomocą listów, które są wysyłane za pośrednictwem naszej redakcji, to Ty decydujesz na jakie ogłoszenie chcesz odpowiedzieć, jakie informacje o sobie ujawnić i zadecydować czy chcesz nawiązać z wybraną przez siebie osobą dłuższy kontakt.

JAK DOŁĄCZYĆ

Jeżeli chcesz aby Twoje ogłoszenie towarzyskie było zamieszczone w Banku Samotnych Serc, prześlij
OGŁOSZENIE WRAZ Z DOWODEM WPŁATY pocztą na adres redakcji: Gazeta TV Polsat, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa , faxem na nr: 22/ 244-40-02 lub emailem na adres: ogłoszenia@teleaudio.pl. Koszt ogłoszenia na 14 dni to 24.60 zł.
Wpłaty prosimy kierować na poniższy numer konta i adres:
Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Nr konta Bank Pekao S.A.
44 1240 6218 1111 0010 4997 3232
Aleja Stanów Zjedoczonych 61
04-028 Warszawa


Ogłoszenia kobiet emitowane są w Gazecie TV Polsat na stronie 721,723
Ogłoszenia mężczyzn emitowane są na stronie 722,724.
W ogłoszeniach nie zamieszczamy numerów telefonów, jedynie adresy e-mail.
Twoje dane personalne pozostaną tajemnicą. Każde ogłoszenie będzie miało identyfikator - numer na
który będą adresowane odpowiedzi. Gwarantujemy, że otrzymasz wszystkie odpowiedzi opatrzone
prawidłowym numerem.

ZASADY

JAK ZAMIEŚCIĆ OGŁOSZENIE

 

1. Aby zamieścić ogłoszenie musisz mieć ukończone 18 lat.
2. Ogłoszenie będzie emitowane na stronie internetowej www.banksamotnychserc.pl oraz na stronach Gazety TV Polsat.
3. Ogłoszenia kobiet od 18 do 39 lat będą emitowane na 721 stronie, anonse kobiet od 40 lat na 723 stronie Gazety TV Polsat. Ogłoszenia mężczyzn od 18 do 39 lat będą emitowane na 722 stronie, anonse mężczyzn od 40 lat na stronie 724 Gazety TV Polsat.
4. W ogłoszeniach nie zamieszczamy numerów telefonów, jedynie adresy e-mail.
5. Twoje dane personalne pozostaną tajemnicą. Każde ogłoszenie będzie miało identyfikator – numer na który będą adresowane odpowiedzi.
6. Gwarantujemy, że otrzymasz wszystkie odpowiedzi opatrzone prawidłowym numerem.
7. Ogłoszenie prosimy rozpocząć według schematu: Pseudo: Samotne Serce , Wiek: 25, woj.: mazowieckie+ tekst anonsu do 700 znaków

 

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA OGŁOSZENIE

 

PIERWSZA KOPERTA

1. Napisz list do wybranej osoby (podaj kontakt do siebie).
2. Włóż list do koperty i zaklej ją. Naklej znaczek (za 3,30 zł).
3. Dołącz na zewnątrz karteczkę z numerem oferty (nr oferty wybranej osoby znajduje się pod treścią każdego ogłoszenia).

 

DRUGA KOPERTA

1. Włóż kopertę z listem oraz numerem oferty do drugiej pustej koperty.
2. Naklej drugi znaczek (za 3,30 zł).
3. Prześlij na adres: Gazeta TV Polsat, Aleja Stanów Zjedoczonych 61
04-028 Warszawa

 

NADESŁANE DO REDAKCJI LISTY ODEŚLEMY DO WYBRANYCH PRZEZ PAŃSTWA OSÓB.

1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność emitowanych ogłoszeń.
2. Nie będą zamieszczane anonse zawierające treści obsceniczne, naruszające ogólnie przyjęte normy etyczne, ogłoszenia biur matrymonialnych oraz zbiorowe anonse.
3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania swoich pełnych danych osobowych wiadomości redakcji (oprócz skrzynki pocztowej do korespondencji )
4. Ogłoszeniodawca musi być świadomy, że tylko i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność prawną za prezentowaną w ogłoszeniu treść.
5. Reklamacje dotyczące treści ogłoszenia przyjmujemy do 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Szczegółowy regulamin dostępny pod adresem: banksamotnychserc.pl/regulamin

KONTAKT

Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

KRS 0000545770 - NIP 525-10-65-169 - REGON 011840310

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego